Vilkår

Betingelser og vilkår for tjenester.

Denne siden beskriver forholdet mellom Fotograf Truls Schaal og oppdragsgiver/kunde.
Kunden er den som mottar faktura for utført fotooppdrag fra Truls Schaal Foto.

Ved bestilling av fototjenester fra Truls Schaal Foto er følgende vilkår gjeldene om ikke annet er avtalt skriftlig i forkant av oppstart av oppdraget.

Før du leser den lange teksten under, ta en kikk på denne ganske informative videoen om hva opphavsrett er og innebærer (6 minutter og på engelsk): Hvem eier bildene?

Bruk av bilder og materiale fra Fotograf Truls Schaal
Opphavs-, Eiendoms- og Bruksrettighetene på bildene som er tatt av Fotograf Truls Schaal tilhører fotografen om ikke annet er avtalt skriftlig.

Ved kjøp av tjenester som boligfoto/boligfilm/plantegninger ("materialet") gis kunden lisensiering for salg av 1 objekt, 1 gang, dersom ikke annet er avtalt.
Ved boligannonsering utløper brukslisens når boligen er registrert solgt.
Ønsker man å bruke materialet etter at lisensen er utløpt må det gjøres ny avtale med fotografen, FØR ny bruk.
Materialet kan ikke overdras fra kunde og/eller boligselger eller til tredjepart for kommersiell bruk.
Eksempler på kommersiell bruk; stylist, blogg, ny eier som ønsker bildene til utleie e.l., annen megler eller andre som ønsker å benytte materialet til innteksbringende virksomhet.
Får kunden henvendelse fra presse/media, hvor det skal lages sak/omtale av fotografert objekt, så kan kunden gi presse/media adgang til å bruke materialet som illustrasjon til saken.
Ved presse/media bruk skal materialet krediteres som følger: Truls Schaal/tsfoto.com
Får du presse/media henvendelser som innebærer bruk av materiell levert fra meg, så må du huske å sende meg en epost hvor du informerer om bruken, hvilken avis/presse, samt navn til journalisten!
Dette fordi jeg (har det dessverre vist seg) må ta kontakt med journalist/avis og informere om at det materiell dem får tilgang til må arkiveres med informasjon om å kontakte meg før eventuell annen bruk av bildemateriellet i fremtidige saker.

Manglende kreditering vil faktureres ihht. bransjestandard innenfor presse/media, faktura rettes til bruker av materialet

For prosjektsalg
Ved fotografering av visningsbolig hvor bildene av denne skal benyttes til markedsføring/salg av flere eiendommer prises brukslisens ut fra det totale antall boliger i prosjektet.
F.eks:
Opptil 5 boliger: 1 fotopakke + 40 % av fotopakkeprisen pr. påfølgende bolig.
Mellom 6 - 10 boliger: 1 fotopakke + 30 % av fotopakkeprisen pr. påfølgende bolig.
Over 10 boliger: 1 fotopakke + 20 % av fotopakkeprisen pr. påfølgende bolig.

Materielet skal aldri videredistribueres til tredjepart. (som f.eks kjøper av eiendommen eller andre typer privat- eller næringsvirksomheter)
Alle bruk utover det som er avtalt mellom Truls Schaal Foto og oppdragsgiver skal avtales skriftlig, før bruk.

Kjøredistanse og tidsbruk til oppdrag, samt andre utgifter for adkomst
Kjøring inntil 15km eller 15 minutt er inkludert
Kjøring utover dette vil faktureres pr. km. kr. 5,- og kr. 300,- pr. 30 minutt.
Andre utgifter som; bompassering, ferge, parkering, vil tilkomme.

Gebyr ved Avlysning eller Bomtur
Ønskes oppsatt avtale endret, enten ny dag/tid eller kanselleres, må bestiller informere fotograf senest 48 timer før oppsatt avtaletid. Endringer skal varsles på epost: truls@tsfoto.com

Tilfeller hvor det vil kunne tilkomme en ekstra kostnad:
- At selger ikke har gitt tilgang til boligen når avtalen starter, altså at fotograf må returnere på et senere tidspunk.
- Boligen er ikke klargjort for fotografering og man må sette opp ny avtale på et senere tidspunkt.
- Selger ønsker å endre avtalen når fotograf er ankommet oppdraget, på grunn av omstendigheter som dårlig vær, eller annet som er utenfor fotografens kontroll.

Kansellering av oppdrag:
Dersom avtalt oppdrag med megler kanselleres skal fotograf informeres straks på mail: truls@tsfoto.com
Kansellering som meldes innenfor 24 timer før oppsatt avtale, faktureres 100 % av oppdragspris.

Leveranse
Foto:
Lys og farge vil fremstå forskjellig ut fra årstid og når på døgnet bildene tas, fotografen vil forsøke å skape bilder som gir et sannferdig bilde av boligen ut fra de lysforhold som er på det tidspunkt fotograferingen gjennomføres.

Avklare forventninger og ønsker før fotografering, VIKTIG info
Når jeg ankommer oppdraget vil jeg utføre en befaring av objektet som skal fotograferes og underveis i denne befaringen vil jeg stille en del spørsmål til eier/oppdragsgiver for å forsøke å i størst mulig grad avklare hvilke forventninger jeg står ovenfor. Noen kan være veldig avslappet og si "du er proffen, vi stoler på deg", men andre kan ha spesifike ønsker/forventninger og da er det viktig at slikt er avklart FØR oppdraget startes.
Avklarte forventninger og ønsker FØR oppstart, ender i 9,5 av 10 tilfeller med veldig fornøyde parter ETTER at oppdraget er utført!

Plantegning:
Plantegning er kun ment som en illustrasjon av boligens rominndeling og er ikke en teknisk tegning, alle rom/arealer navngis ut fra den funksjon de fremstår å ha når fotografen lager plantegningen, skulle et rom ikke være godkjent som f.eks. soverom, men være navngitt som soverom på plantegningen, så kan ikke fotografen holdes ansvarlig for avviket.
Avvik vil kunne forekomme og plantegningene tar kun hensyn til og er ment å illustrere innsiden av rom/areal, yttervegger kan ikke ventes å være illustrert 100 % korrekt.
Plantegning som er en del av fotopakkene, gjelder for selve hus/leilighet og tilstøtende bygg/installasjoner slik som garasje, terrasse(r) og utvendige boder som er enten en del av fasade eller innenfor 2 meter fra husvegg.
Plantegning av andre bygg på eiendom utføres mot pristillegg.
Plantegninger leveres i 2D versjon, hvor faste installasjoner som vask, toalett, dusj, dører, vinduer, vegger og trapper o.l er satt inn. Ingen møblering utover faste element er inkludert. Arealer som loft som har adgang gjennom takluke er ikke inkludert. Kneskap/tekniske rom/skap som krever kryping eller på annen måte er vanskelig å få adgang til/inn i vil ikke være inkludert på plantegning.

Distribusjon av materiell:
Bilder blir gjort tilgjengelig for nedlastning innen 2 virkedager etter utført oppdrag.
I de fleste tilfeller blir bilder distribuert i løpet av neste virkedag.
Distribusjon av plantegning: Plantegning distribueres samtidig med foto.
Distribusjon av film: Filmen blir gjort tilgjengelig for nedlastning senest innen 3 virkedager etter utført oppdrag.
Materiell leveres enten direkte inn til meglers system, om megler har gitt fotograf tilgang til slikt system, alternativ distribueres materialet gjennom fildelingstjenste som Dropbox eller Synology File Share.
Dersom kunden har IKT-system som stenger for ekstern leveranse gjennom fotografens løsninger, så må kunden selv kontakte organisasjonens IKT-avdeling og be om midlertidig åpning for fotografens løsning.

Betaling
Oppdragsgiver er mottaker av faktura for utført oppdrag, dersom ikke annet er avtalt før oppdraget påstartes.
Det faktureres elektronisk via epost (PDF) eller EHF format.
Gebyr for papirfaktura tilkommer.
Betalingsbetingelsene er pr. 14 dager og ikke annet er avtalt.
Ved manglende betaling:
• Hvis faktura ikke betales innen forfallsdato sender vi ut betalingspåminnelse.
• Hvis faktura ikke betales etter purring sendes kravet til inkassovarsel og når varsel forfaller går utestående direkte til inkasso uten ytterligere varsling.

Klager og Reklamasjon
Publiserte materiel anses som godkjent leveranse, endring/korrigering i ettertid vil da medføre ekstra kostnad.
Kostnad for slike endringer/korrigeringer oppgis ut fra estimert tidsbruk for ønsket utført endring/korrigering.

Klager som går på at man savner vinkler, motiver, m.m. som fremsettes etter at materialet er ferdigstilt og hvor fotograf ikke har fått informasjon om viktigheten av slike før/under fotograferingen, vil kunne ordnes mot pristillegg. Fotografen gjør sitt ytterste for å imøtekomme de ønsker/forventninger som kunden må ha til leveransen, men forutsetter at slike ønsker/forventninger kommuniseres i forkant av utførelse av fotograferingen .

Alle bilder redigeres og ferdigstilles for å gi et mest mulig sannferdig bilde av rom/areal, det brukes en kombinasjon av naturlig lys og blitz for å oppnå et best mulig resultat.
Sluttresultatet, bilde(ne), vil være påvirket av eksisterende lysforhold og da er det normalt at farger og skygger kan variere fra bildet til hva man selv ser på forskjellige tider av døgnet.
Naturlige variasjoner må forventes, fotografen vil kunne korrigere små forskjeller i etterkant uten tillegg i pris.
Blir det snakk om å utføre større og mer omfattende retusjeringer for å fjerne naturlige lys- og/eller fargeforskjeller, refleksjoner m.m. så er dette en tilleggstjeneste som faktureres pr. medgått 30 minutt.
Prisoverslag gis i forkant av oppstart og dette kommuniseres pr. epost.

Hvis resultatet ikke møter forventningene, ta kontakt FØR publisering av bildene.
Har kunden innsigelser til levert materiale så skal disse rettes direkte til fotograf på mail: truls@tsfoto.com innen rimelig tid etter at materialet er overlevert til oppdragsgiver.

I disse tilfellene vil fotograf forsøke å forbedre produktet.

Dette kan skje i form av:
- Ny etterbehandling, justeringer av lys, farge.
- Eventuelt ny delvis/full fotografering, dersom det er feil som klart er fotografs ansvar, som bilde ute av fokus eller på annen måte uskarphet i bilde eller at fotograf har gjort andre feil ved opptak som ikke lar seg rette gjennom bildebehandlingsprogram.
- I ytterste konsekvens: Full kreditering av oppdrag
Ved full kreditering kan ikke bildene fra Fotograf Truls Schaal brukes ved annonsering eller annen bruk.

Ved fargekorrigering, tilfeller hvor kunden mener at farger på vegg, tak, etc. er feil på bilde(r), skal kunden oversende fargekoden til det/de objekt(er) som ønskes korrigert, tilbakemeldinger slik som; "juster ned fargen litt" eller "fargen skal være mer himmelblå", altså at fotograf må gjette seg frem til korrekt farge, vil ikke imøtekommes.

Klager hvor det beskrives at man "ikke er fornøyd med bildene eller føler at noe er feil” uten konkrete forklaringer eller som skyldes manglende forberedelse av bolig (rydding/pynting) før fotografering, eller at man i ettertid har endret møblering, stylingen, pusset opp etc, gir ikke adgang til kostnadsfri retusjering eller refotografering.