Vilkår

Betingelser og vilkår for våre tjenester
Denne siden beskriver forholdet mellom Fotograf Truls Schaal og deg som kunde.
Kunde er den som mottar faktura for utført fotooppdrag, fra Truls Schaal Foto.
Ved bestilling av fototjenester fra Truls Schaal Foto godtas følgende vilkår.


Kjøredistanse og tidsbruk til oppdrag, samt andre utgifter for adkomst
Kjøring inntil 15km eller 15 minutt er inkludert i fotopakkeprisene her
Kjøring utover dette vil faktureres pr. km. kr. 5,- og kr. 500,- pr. 30 minutt.
Andre utgifter som; bompassering, ferge, parkering, vil også kunne tilkomme.

Bruk av bilder og materiale fra Fotograf Truls Schaal
Opphavs-, Eiendoms- og Bruksrettighetene på bildene som er tatt av Fotograf Truls Schaal tilhører Truls Schaal.

Ved kjøp av tjenester som boligfoto/boligfilm/plantegninger ("materialet") gis kunden en lisensiering til bruk av materialet, dersom ikke annet er avtalt. Ved boligannonsering utløper brukslisens når boligen er registrert solgt. Ønsker man å bruke materialet etter at lisensen er utløpt må det gjøres ny avtale og det vil tilkomme en kostnad ut fra bruksområde.
Får kunden henvendelse fra presse/media, hvor det skal lages sak/omtale av fotografert objekt, så kan kunden gi presse/media adgang til å bruke materialet som illustrasjon til saken.
Ved presse/media bruk skal materialet krediteres som følger: Truls Schaal/tsfoto.com
Manglende kreditering vil faktureres ihht. bransjestandard innenfor presse/media.

For prosjektsalg
Ved fotografering av visningsbolig hvor bildene av denne skal benyttes til markedsføring/salg av flere eiendommer prises brukslisens ut fra det totale antall boliger i prosjektet.
F.eks:
Opptil 5 boliger: 1 fotopakke + 25 % for påfølgende boliger.
Mellom 6 - 10 boliger: 1 fotopakke + 20 % for påfølgende boliger.
Over 10 boliger: 1 fotopakke + 10 % for påfølgende boliger.

Materielet skal aldri videredistribueres til tredjepart. (som f.eks kjøper av eiendommen eller andre typer privat- eller næringsvirksomheter)
Alle bruk utover det som er avtalt mellom Truls Schaal Foto og oppdragsgiver skal avtales skriftlig, før bruk.

Gebyr ved Avlysning eller Bomtur
Ønskes oppsatt avtale endret, enten ny dag/tid eller kanselleres, må bestiller informere fotograf senest 24 timer før oppsatt avtaletid. Endringer skal varsles på epost: truls@tsfoto.com

Tilfeller hvor det vil tilkomme en ekstra kostnad:
Avlyst/utsettelse hvor fotograf ikke får gjennomført oppdraget grunnet:
-At selger ikke har gitt tilgang til boligen når avtalen starter.
-Boligen er ikke klargjort for fotografering og man må sette opp ny tid.
-Selger ønsker å endre avtalen når fotograf er ankommet oppdraget, på grunn av omstendigheter som dårlig vær, eller annet.
kr. 1.000,- inkl. mva.
Beløpet for å dekke noe av fotografens tap av inntektsbringende tid, samt transportkostnader.

Kansellering av oppdrag:
Dersom avtalt oppdrag med megler kanselleres skal fotograf informeres straks på mail: truls@tsfoto.com
Kansellering som meldes innenfor 24 timer før oppsatt avtale, faktureres 100 % av oppdragspris.

Leveranse
Foto:
Lys og farge vil fremstå forskjellig ut fra årstid og når på døgnet bildene tas, fotografen vil forsøke å skape bilder som gir et sannferdig bilde av boligen ut fra de lysforhold som er på det tidspunkt fotograferingen gjennomføres.

Plantegning:
Plantegning er kun ment som en enkel illustrasjon av boligens omtrentlige rominndeling og er ikke en teknisk tegning. Avvik vil alltid forekomme. Overflater, vegger, objekter, møblering og annet er en illustrasjon.
Har megler/eier spesifike ønsker/krav til møblering på plantegninger og dette fremmes etter at plantegninger er levert, vil det utføres mot et pristillegg på kr. 250,- pr. plan.

Distribusjon av foto:
Bilder blir gjort tilgjengelig for nedlastning innen 2 virkedager etter utført oppdrag. I de fleste tilfeller blir bilder distribuert i løpet av neste virkedag.
Distribusjon av plantegning: Plantegning distribueres samtidig med foto.
Distribusjon av film: Filmen blir gjort tilgjengelig for nedlastning senest innen 3 virkedager etter utført oppdrag.

Betaling
Kunden vil bli fakturert hvis ikke annet er avtalt.
Det faktureres elektronisk via epost (PDF) eller EHF format. Gebyr for papirfaktura tilkommer.
Betalingsbetingelsene er normalt 14 dagers betalingsfrist. Ved manglende betaling:
• Hvis faktura ikke betales innen utgått forfallsdato sender vi ut betalingspåminnelse (purring/inkassovarsel). Purregebyr tilkommer.
• Hvis faktura ikke betales etter purring/inkassovarsel sendes kravet til inkasso. Inkassoomkostninger tilkommer.

Klager og Reklamasjon
Husk: Publiserte bilder anses av oss som godkjent oppdrag.
Korrigeringer av bilder etter publisering utføres mot pristillegg.

Hvis resultatet ikke møter forventningene, vennligst ta kontakt FØR publisering av bildene.
I disse tilfellene vil vi forsøke å forbedre produktet.

Dette kan skje i form av:
- Ny etterbehandling.
- Eventuelt ny delvis/full fotografering
- I ytterste konsekvens: Full kreditering av oppdrag
Ved full kreditering kan ikke bildene fra Fotograf Truls Schaal brukes ved annonsering eller annen bruk.

Ved fargekorrigering, tilfeller hvor kunden mener at farger på vegg, tak, etc. er feil på bilde(r), skal kunden oversende fargekoden til det objekt som ønskes korrigert.

Klager hvor det beskrives at man "ikke er fornøyd med bildene” og som direkte skyldes manglende forberedelse av bolig (rydding/pynting) før fotografering, eller at man i ettertid har endret møbleringen, stylingen, pusset opp etc, er ikke fotografens ansvar, men fotografen vil kunne tilby refotografering til en pris som er fordelaktig for begge parter.